DELHI PROVINCE

LOCAL HOUSE ADMINISTRATION
LOCAL HOUSE LOCAL SUPERIOR LOCAL TREASURER LOCAL CONSULTORS
BATHINDA Fr. Peter Sagaya Selvam Fr. Christopher Michael Fr. Cidloy Furtado
Xaverian Niketan Fr. Ranjit Soreng
Power House Road
Bhatinda
PUNJAB – 151 001
SIRSA Fr. Menino Gomes Fr. Dominic Falcao
Holy Rosary Church Fr. Joaquim Miranda
Railway Colony Fr. Jerry Paul Lobo
Sirsa
HARYANA – 125 005
BAKSHINAGAR Fr. Albert Fernandes Fr. David Raj K
St. John’s Catholic Church Fr. Franky D' Cunha
Christian Colony
Bakshinagar Fr. Vijay Minj
JAMMU – 180 001
J & K